มาตรการความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ในช่วงวันหยุดเทศกาลนี้

ท่านมีแผนที่จะฉลองในช่วงวันหยุดเทศกาลใช่หรือไม่ ผู้คนทุกเพศทุกวัยตั้งใจที่จะรวมตัวกันเพื่อสังสรรค์ในช่วงวันหยุดเทศกาลนี้ ทางศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกา ( CDC ) ได้ประกาศว่า วิธีที่ดีที่สุดในการจำกัดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว รวมถึงมิตรสหายของท่าน คือการได้รับการฉีดวัคซีน หากท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อม และต่อไปนี้ คือคำแนะนำในการสังสรรค์อย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาล

ป้องกันการติดเชื้อ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการฉีดวัคซีน
 • ตัวท่านและบุคคลที่ใกล้ชิดกับบุตรหลานของท่าน ควรได้รับการฉีดวัคซีน หากมีคุณสมบัติพร้อม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กๆ ซึ่งยังไม่สามารถรับวัคซีนได้
สวมหน้ากากอนามัย
 • สวมหน้ากากอนามัยที่กระชับพอดีกับจมูกและปากของท่าน เมื่อท่านต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่ปิดและมีคนจำนวนมาก หากท่านยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
 • สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว ควรจำเป็นที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัย หากอยู่ในสถานที่ปิดและมีคนจำนวนมาก ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดสูง
 • พื้นที่โล่งแจ้ง มีความปลอดภัยมากกว่าพื้นที่ปิด
 • หลีกเลี่ยงสถานที่ ที่มีผู้คนหนาแน่นและไม่มีการระบายถ่ายเทของอากาศอย่างสะดวก
กักตัวอยู่ที่บ้าน หากท่านมีอาการป่วย
 • หากท่านป่วย หรือมีอาการของเชื้อโควิด-19 อย่า เป็นเจ้าภาพจัดงานสังสรรค์ หรือเข้าร่วมในงานสังสรรค์ใดๆ
 • เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 tested หากท่านมีอาการของโรค หรือได้มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19

ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยขณะร่วมงานสังสรรค์

หากท่านต้องเดินทาง กรุณาตรวจสอบหน้าเวบไซด์ Travel ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกา ( CDC ) เพื่อการปฎิบัติตนอย่างถูกต้องสำหรับตัวท่านและครอบครัวของท่าน ทั้งนี้ CDC แนะนำว่า ขอให้เลื่อนการเดินทางออกไป จนกว่าท่านจะได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน fully vaccinated
 • หากท่านยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน กรุณาปฎิบัติตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกา ( CDC ) ว่าด้วยเรื่องของ domestic travel (การเดินทางภายในประเทศ) และ international travel (การเดินทางระหว่างประเทศ) สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
 • หากท่านต้องเดินทางร่วมกับบุคคลที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน กรุณาเลือกวิธีการเดินทางแบบอื่นที่ปลอดภัยกว่า
 • บุคคลทุกคนรวมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย หากใช้บริการขนส่งสาธารณะ กรุณาปฎิบัติตามคำแนะนำของ international travel recommendations (ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่างประเทศ)

ใครบ้างที่ไม่ควรไปร่วมงานสังสรรค์ด้วยตัวเอง

ข้อควรระวังเป็นพิเศษ:
 • สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ หรือใช้ยาซึ่งมีผลทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง แม้ว่าท่านจะได้รับวัคซีนครบถ้วน และได้รับการฉีดเพิ่มเติมแล้ว additional dose อาจไม่มีภูมิต้านทานเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างสมบูรณ์ ขอให้ท่านระวังตัวและปฎิบัติตามคำแนะนำเช่นเดียวกับผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน precautions recommended for unvaccinated people, including wearing a well-fitted mask รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยที่กระชับพอดี จนกว่าจะได้รับคำวินิจฉัยอื่นๆจากแพทย์

 

 • ขอให้ท่านสวมหน้ากากอนามัยที่บ้าน หากท่านมีสมาชิกในครอบครัวที่มีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอ หรือยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เพราะบุคคลเหล่านั้นมีอัตราความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรงหากติดเชื้อ
 • หากท่านต้องพบปะสังสรรค์กับกลุ่มบุคคลจากหลากหลายครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำเป็นต้องเดินทางจากต่างสถานที่หรือต่างเมือง ขอให้ท่านเพิ่มความระมัดระวังในการปฎิบัติตัวมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หลีกเลี่ยงการอยู่กับผู้คนจำนวนมากในพื้นที่ปิด ก่อนการเดินทางและเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าร่วมงาน
 • ห้ามสวมหน้ากากอนามัย ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี

APHCV ขอให้คุณฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่อย่างสุขสันต์และปลอดภัย

หากคุณหรือบุคคลที่คุณรู้จักมีความเศร้าโศกหรือกระวนกระวายใจเนื่องจากชีวิตได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กรุณาขอความช่วยเหลือที่หมายเลขโทรศัพท์ (800) 854-7771

Shop AmazonSmile and Support APHCV