Thông tin về APHCV

Tổng quan

APHCV phấn đấu để cung cấp các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe chất lượng một cách chu đáo và ân cần. Chúng tôi tập trung vào cộng đồng Quận Los Angeles và chăm sóc phục vụ trong các ngôn ngữ khác nhau, bao gồm Tây Ban Nha, Phi, Thái, và những ngôn ngữ khác Chúng tôi làm việc để tối đa hóa các kế hoạch bảo hiểm của bạn và cung cấp các thỏa thuận tài chính cho những bệnh nhân có thể yêu cầu trợ giúp y tế và các chi phí chăm sóc sức khỏe.

Trên hết, APHC quan tâm. Đối với cộng đồng. Đối với sức khỏe. Đối với  phúc lợi . Đối với bạn.

Thông điệp từ Giám đốc điều hành của chúng tôi

Kazue Shibata, Chief Executive Officer
Kazue Shibata, Chief Executive Officer

Thay mặt cho tất cả các bác sĩ của chúng tôi và các nhân viên, tôi xin chào mừng bạn đến với trang web APHCV.  Đó là mục tiêu của chúng tôi để làm cho trang web này đem nguồn thông tin y tế và thông tin cập nhật về những gì đang hoạt động bên trong các trung tâm y tế của chúng tôi.

Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp cho mỗi bệnh nhân, từ trẻ đến người cao niên, với khả năng sống với sự độc lập và hòa hợp. Chúng tôi làm điều này bằng cách chăm sóc bệnh nhân của chúng tôi, không chỉ với các dịch vụ chăm sóc y tế định kỳ, nhưng với dịch vụ cung cấp lợi ích sức khỏe và chăm sóc sức khỏe hoàn chỉnh.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm trang web, chúng tôi chào đón và khuyên khích bạn tìm  hiểu tất cả các trang web của chúng tôi và  có thể ghé thăm bất kỳ địa điểm cung cấp phục vụ  nào của chúng tôi , bao gồm cả các trung tâm Belmont Health Center, El Monte/Rosemead Health Center, John Marshall High School Health Center, and Los Feliz Health Center nói chuyện với các bác sĩ và nhân viên của chúng tôi.  Nghe những gì bệnh nhân của chúng tôi có thể nói. Đọc lời chứng thực của chúng tôi trên trang web này. Chúng tôi chắc chắn bạn sẽ tìm thấy APHCV là trung tâm chăm sóc sức khỏe hoàn hảo cho bạn và gia đình bạn. Chúng tôi mong muốn được chăm sóc cho tất cả các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bạn.

Trân trọng kính chào,

Kazue Shibata
Giám Đốc Điều Hành