เกี่ยวกับ APHCV

เนื้อหาสาระ

APHCV  มุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพทั้งสุขภาพกายและใจด้วยความห่วงใยและเอื้ออาทร เราเน้นให้บริการกับชุมชนในเคาตี้ลอสแองเจิลลิสของเรา  และให้การรักษาพร้อมมีล่ามบริการในภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาสเปน ตากาล็อค ไทย และภาษาอื่น ๆ อีกหลายภาษา  เราทำงานเพื่อให้ท่านได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากแผนประกันสุขภาพของท่านและจัดหาผู้สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้ผู้ซึ่งอาจต้องการความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลสุขภาพกายและจิตใจ

เหนือสิ่งอื่นใด APHCV ให้ความห่วงใยต่อชุมชน สุขภาพ ความผาสุข และตัวท่าน

สารจากกรรมการผู้จัดการ (CEO) ของเรา

Kazue Shibata, Chief Executive Officer
Kazue Shibata, Chief Executive Officer

ในฐานะตัวแทนของแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ข้าพเจ้ายินดีต้อนรับท่านสู่เวปไซท์ของ APHCV   เป็นความมุ่งมั่นของเราที่จะทำให้ไซท์นี้เป็นแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพและความก้าวหน้าในสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในศูนย์การแพทย์ของเรา

วิสัยทัศน์ของเราคือต้องการช่วยให้กับคนไข้แต่ละท่านและทุก ๆ ท่านนับจากยุวชนจนถึงผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระและราบรื่น เราปฏิบัติเช่นนี้โดยให้ความห่วงใยต่อคนไข้ของเราไม่เพียงแต่เรื่องการรักษาพยาบาลตามปกติแต่ยังให้บริการครบวงจรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อสุขภาพกายและจิตใจ

หากท่านเข้าเยี่ยมชมไซท์นี้ เป็นครั้งแรก  เรายินดีต้อนรับท่านและเรียนเชิญท่านมาเยี่ยมชมศูนย์สุขภาพลอสเฟลิสของเรา เพื่อพบปะสนทนากับแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของเรา  รับฟังจากคนไข้ที่พูดถึงศูนย์ของเรา  อ่านทัศนะความคิดเห็นของคนไข้จากเวปไซท์ของเรา  เรามั่นใจว่าท่านจะพบว่า APHCV คือบ้านแห่งการแพทย์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับท่านและครอบครัว

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ให้บริการเมื่อยามที่ท่านต้องการ

ขอแสดงความนับถือ

คาซูเอะ ชิบาตะ (Kazue Shibata)
กรรมการผู้จัดการ