ข้อมูลเกี่ยวกับ Coronavirus

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ COVID-19 กรุณาเยี่ยมชม  http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/

บนเว็บไซต์ LA County คุณสามารถค้นหาภาษาของคุณได้

  1. ที่มุมซ้ายคลิกที่เครื่องมือแปล

  2. เลือกภาษาที่คุณต้องการ